Theo quy định của chính phủ Úc, tất cả những người không phải là công dân Úc phải đăng ký với Hội đồng xét duyệt đầu tư nước ngoài (FIRB) trước mỗi giao dịch mua bán bất động sản. Infiniti thông báo Phí FIRB – phí nộp cho Ban đánh giá đầu tư nước ngoài của Úc đã chính thức thay đổi từ ngày 1/7/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *